کارخانه چاپ رفاه

در این پروژه ساختمان اداری ، سوله های تولید و فضاهای باز کارخانه چاپ رفاه توسط شرکت کیان دور اندیش هوشمند شده است.

برند های استفاده شده در این پروژه :   Vera , MCOHome , Aeon Labs , Philio , Fibaro

 

هوشمند سازی کارخانه چاپ