مجتمع مسکونی سیلوانا

در این پروژه 53 واحد مسکونی و کلیه مشاعات مجتمع توسط شرکت کیان دور اندیش هوشمند شده است.

از این پروژه می توان به عنوان بزرگترین پروژه هوشمند سازی با پروتکل z-wave در ایران نام برد.

برند های استفاده شده در این پروژه : Vera , MCOHome , Aeon Labs

 

هوشمند سازی مجتمع سیلوانا هوشمند سازی مجتمع سیلوانا