برج مهستان

در این پروژه پنت هاوس 700 متری برج به صورت کامل هوشمند سازی شده است.

برنده های استفاده شده : Vera , Fibaro , Remotec , Philio , MCOHome , AeonLabs