آپارتمان سعادت آباد خیابان شانزدهم

هوشمند سازی یک واحد مسکونی از آپارتمان  واقع در سعادت آباد خیابان 16
برند های استفاده شده : Vera , Philio , AeonLabs , MCOHome