طرز استفاده از آژیر هوشمند فیلیو در خانه هوشمند زی ویو

برای نصب آژیر هوشمند فیلیو ( Philio Siren )در خانه هوشمند زی ویو ، کاور پشت آن را که به صورت کشویی می باشد باز کرده و در محل مورد نظر نصب نمایید سپس آژیر هوشمند فیلیو را در جای خود قرار دهید.

اضافه کردن آژیر فیلیو به کنترلر خانه هوشمند:

در پشت آژیر فیلیو دو عدد شاسی Circle Button  و Tamper Key وجود دارد.

اضافه کردن آژیر فیلیو در کنترلر خانه هوشمند ورا:

برای اضافه کردن آژیر فیلیو به کنترلر ورا پس از قرار دادن کنترلر به حالت Inclusion ، دکمه Tamper Key آژیر فیلیو را سه مرتبه در مدت 1.5 ثانیه فشار دهید ، پس از اضافه شدن آژیر در کنترلر ورا LED آن به مدت یک ثانیه روشن می شود.

برای حذف کردن آژیر از کنترلر ورا ، کنترلر خانه هوشمند را به حالت Exclusion برده و عملیات فوق را تکرار کنید.

طرز استفاده از آژیر فیلیو در سناریو های خانه هوشمند ورا:

ابتدا شماره گره آژیر در شبکه زد ویو را از کادر altid در قسمت advance→params صفحه تنظیمات آژیر بخاطر بسپارید تا از آن در دستورات زیر به عنوان شماره گره (Node) استفاده نمایید.(شماره گره آژیر خود را به جای عدد 13 قرار دهید)

سپس در هنگام سناریو نویسی در قسمت actions   با توجه به صدایی که مد نظر می باشد هر کدام از دستورات زیر را در قسمت Lua وارد نمایید.

Emergency

luup.call_action(‘urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1′,’SendData’,{Node=’13’,Data=’0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x0 0x0′},1)

Fire

luup.call_action(‘urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1′,’SendData’,{Node=’13’,Data=’0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0xA 0x2 0x0 0x0′},1)

Ambulance

luup.call_action(‘urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1′,’SendData’,{Node=’13’,Data=’0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0xA 0x3 0x0 0x0′},1)

Police

luup.call_action(‘urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1′,’SendData’,{Node=’13’,Data=’0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0xA 0x1 0x0 0x0′},1)

Door Chime

luup.call_action(‘urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1′,’SendData’,{Node=’13’,Data=’0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0x6 0x16 0x0 0x0′},1)

Beep Beep

luup.call_action(‘urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1′,’SendData’,{Node=’13’,Data=’0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0xA 0x5 0x0 0x0′},1)

اضافه کردن آژیر فیلیو در کنترلر خانه هوشمند فیبارو:

برای اضافه کردن آژیر فیلیو به کنترلر فیبارو پس از قرار دادن کنترلر فیبارو به حالت Inclusion ، دکمه Tamper Key آژیر فیلیو را سه مرتبه در مدت 1.5 ثانیه فشار دهید ، پس از اضافه شدن آژیر در کنترلر خانه هوشمند فیبارو LED آن به مدت یک ثانیه روشن می شود.

برای حذف کردن آژیر از کنترلر خانه هوشمند فیبارو ، کنترلر خانه هوشمند فیبارو را به حالت Exclusion برده و عملیات فوق را تکرار کنید.

طرز استفاده از آژیر فیلیو در سناریو های کنترلر فیبارو:

مقدار پارامتر 7 را “”x800″” تعیین کرده سپس به صورت زیر می توانید از آژیر فیلیو در خانه هوشمند فیبارو استفاده کنید:

:0

Turn off the siren immediately

:1

Fire Alarm

:2

Ambulance Alarm

:3

Police Alarm

:4

Alarm

:5

Door Bell Sound

:6

Beep

ریست کردن آژیر زد ویو فیلیو:

دکمه Tamper Key را چهار مرتبه در زمان 1.5 ثانیه فشار داده و در مرتبه چهارم دکمه را نگه داشته، LED آژیر روشن می شود.

بعد از گذشت 3 ثانیه LED آژیر خاموش شده، پس از خاموش شدن LED  در زمانی کمتر از 2 ثانیه دکمه Tamper Key را رها کنید. اگر ریست کردن ماژول بدرستی انجام شده باشد LED آژیر به مدت یک ثانیه روشن می شود در غیر اینصورت یک مرتبه فلش می زند.

.

نوشته شده توسط خانه هوشمند کیان دور اندیش در تاریخ 20/03/07 ساعت 2020 ژانویه 22 | تعداد دیدگاه‌ها: ۰ دیدگاه | دسته‌بندی: خانه هوشمند فیلیو | برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *