پارامترهای ماژول روشنایی خانه هوشمند زی ویو Philio Pan04

در جدول زیر پارامترهای ماژول روشنایی دو پل خانه هوشمند زی ویو فیلیو، Philio Pan04 معرفی شده است:

Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values
1 2 Watt Meter Report Period 1 to 32767
(Default)
Each value is a 5 second period.
10 1 Existence of Endpoint3 2 No Endpoint 3
1
(Default)
Endpoint 3 exists
2 2 KWH Meter Report Period 1 to 32767
(Default)
Each value is one 10 minute period.
3 1 Selected Relay 2 Relay2 can be controlled and will report
3
(Default)
Relay1 and Relay2 can be controlled and report.
1 Relay1 can be controlled and will report.
4 1 Edge or Pulse mode or Edge-Toggl e mode 2 Pulse mode
3 Edge-Toggle mode
1
(Default)
Edge mode
5 2 Threshold of current for Load Caution 10 to 750
(Default)
Each value is 0.01A, e.g. 750*0.01A = 7.5A
6 2 Threshold of KWh for Load Caution 1 to 10000
(Default)
KWh Load Caution Meter Report threshold value
7 1 Restore switch state mode 1
(Default)
Last switch state
2 Switch on
0 Switch off
8 2 Auto off timer 1 to 32767 Each value is the number of seconds for the auto off timer.
0
(Default)
Disable auto off function
9 1 RF off command mode 1 Ignore
2 Switch toggle
3 Switch on
0
(Default)
Switch off

نوشته شده توسط خانه هوشمند کیان دور اندیش در تاریخ 20/01/19 ساعت 2020 ژانویه 15 | تعداد دیدگاه‌ها: ۰ دیدگاه | دسته‌بندی: خانه هوشمند فیلیو | برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *