پارامترهای ریموت خانه هوشمند زی ویو Nodon

در جدول زیر پارامترهای ریموت خانه هوشمند زی ویو نودان ( Nodon ) معرفی شده است:

Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values
1 1 Buttons 1 & 3 Profile 0
(Default)
SCENE. Product sends “Central Scene Notification” Commands or “Scene Activation” Commands.
1 MONO. Button 1 is not paired with button 3.
2 DUO. Button 1 is paired with button 3.
2 1 Buttons 2 & 4 Profile 0
(Default)
SCENE. Product sends “Central Scene Notification” Commands or “Scene Activation” Commands.
1 MONO. Button 1 is not paired with button 3.
2 DUO. Button 1 is paired with button 3.
3 1 Scene Type 0
(Default)
Use “CENTRAL SCENE” Commands.
1 Use “SCENE ACTIVATION” Commands.
4 1 Button 1 Configuration 0
(Default)
Single Press sends “Basic Set” Command to associated devices in Group 2.
1 Single Press sends broadcast “Switch All On” Command.
2 Single Press sends broadcast “Switch All Off” Command.
5 1 Button 2 Configuration 0
(Default)
Single Press sends “Basic Set” Command to associated devices in Group 3.
1 Single Press sends broadcast “Switch All On” Command.
2 Single Press sends broadcast “Switch All Off” Command.
6 1 Button 3 Configuration 0
(Default)
Single Press sends “Basic Set” Command to associated devices in Group 4.
1 Single Press sends broadcast “Switch All On” Command.
2 Single Press sends broadcast “Switch All Off” Command.
7 1 Button 4 Configuration 0
(Default)
Single Press sends “Basic Set” Command to associated devices in Group 5.
1 Single Press sends broadcast “Switch All On” Command.
2 Single Press sends broadcast “Switch All Off” Command.
8 1 Led Management 3 Combined behaviors of 0x01 and 0x02 modes.
0
(Default)
Led does not acknowledge button action and does not acknowledge result of radio command sent.
1 When the end-user performs a Single press, Double press or Hold Press on a button, led blinks blue to acknowledge the button action.
2 When the end-user sends a controlled command: “Basic Set” Command or “Central Scene Notification” Command or “Multilevel Switch Stop Level Change” Command. Led blinks GREEN to acknowledge transmission success or blinks RED to acknowledge transmission failed.

نوشته شده توسط خانه هوشمند کیان دور اندیش در تاریخ 20/01/19 ساعت 2020 ژانویه 19 | تعداد دیدگاه‌ها: ۰ دیدگاه | دسته‌بندی: تجهیزات زی ویو | برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *