78 ایده جالب در خصوص اتوماسیون خانه های هوشمند(پارت اول)

اتوماسیون خانه خیلی فراتر از یک اتفاق ساده است. هنگامی [...]

78 ایده جالب در خصوص اتوماسیون خانه های هوشمند(پارت اول)2020-09-26T11:33:54+00:00

20 فناوری «هوشمند» که قبل آنکه ما متوجه بشویم در دسترس خواهند بود(پارت دوم)

در این قمسمت در ادامه پارت اول به 10 مورد [...]

20 فناوری «هوشمند» که قبل آنکه ما متوجه بشویم در دسترس خواهند بود(پارت دوم)2020-09-16T11:52:31+00:00

20 فناوری «هوشمند» که قبل آنکه ما متوجه بشویم در دسترس خواهند بود(پارت اول)

از زمان ورود تلفن های هوشمند، بشریت مشغول تمام دستگاه [...]

20 فناوری «هوشمند» که قبل آنکه ما متوجه بشویم در دسترس خواهند بود(پارت اول)2020-09-12T11:31:48+00:00

یک خانه هوشمند بینظیر(راهنمای جامع برای مبتدیان)پارت نهایی

10 مورد استفاده متداول از دستیاران خانگی در خانه هوشمند [...]

یک خانه هوشمند بینظیر(راهنمای جامع برای مبتدیان)پارت نهایی2020-09-02T11:00:38+00:00

یک خانه هوشمند بینظیر(راهنمای جامع برای مبتدیان)پارت پنجم

دستیارهای خانه هوشمند در قسمت های قبل این مقاله ، [...]

یک خانه هوشمند بینظیر(راهنمای جامع برای مبتدیان)پارت پنجم2020-08-22T08:51:57+00:00