به منظور ساخت اکانت و اضافه نمودن کنترلر خانه هوشمند ورا به آن ، به سایت https://home.getvera.com/users/login رفته و گزینه I have a new controller to set up  را انتخاب نمایید.

    

سپس مراحل بعدی را مانند عکس های زیر پیش بروید:

پس از انجام مراحل فوق ، نوع کنترلر خانه هوشمند خود را انتخاب نمایید:

پس از انتخاب نوع کنترلر خانه هوشمند ورا ، اگر کنترلر در شبکه به صورت اتوماتیک پیدا شد آن را انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید و درصورت پیدا نشدن کنترلر در شبکه گزینه Add manually را انتخاب کرده و شماره سریال و mac کنترلر خانه هوشمند ورا را وارد نمایید.

سپس گزینه Next Step  را بزنید:

در مرحله بعد مشخصات خود را وارد کرده و گزینه Create account را بزنید:

در آخر نام و سایر مشخصات خود را مانند عکس زیر وارد نمایید: